our awesome team

icon

team
Harish Joshi

Vice President

team
Ajay Kathait

Gen. Secretary

team
Krishan Lekhwar

Treasurar

team
Shubash Dabral

M.C Member

team
Roshini Lekhwar

M.C Member

team
Suman Negi

M.C Member